Kurs organizatorów harcerskich spływów kajakowych


Centrum Wychowania Morskiego ZHP  i Główna Kwatera ZHP zapraszają na Kurs Organizatorów Spływów Harcerskich. Kurs odbędzie sie w OSW ZHP Perkoz (woj. warmińsko - mazurskie, gmina Olsztynek).

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zajmują się lub chcą się zająć organizowaniem i prowadzeniem spływów kajakowych na wodach nizinnych.

Warunki przyjęcia na kurs
:

- ukończone 16 lat

- chęć wspierania drużyn ZHP w organizacji spływówfiles/cwm/kajaki.jpg

- umiejętność pływania

 
TERMINY:

Kurs odbędzie się w OSW ZHP Perkoz w terminie 25 - 27 kwietnia 2014. Rozpoczecie zajęć planowane jest na godzine 20:00 w dniu 25 kwietnia, zakończenie o godzinie 12:00 w dniu 27 kwietnia.

 
PROGRAM:

Część teoretyczna:

·         organizacja spływu

·         dobór trasy

·         sprzęt na spływie, rodzaje kajaków

·         wyposażenie lidera spływu

·         apteczka i I pomoc

·         zagrożenia na spływie

 

Część praktyczna - nizinna:

·         Podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej organizacji spływu,

·         Praktyka prowadzenia spływy, szyk i komunikacja,

·         Locja kajakowa,

·         Techniki kajakowe umożliwiające bezpieczne pokonywanie rzek nizinnych,


 
ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2014 roku.

 Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Za osobę zgłoszoną na kurs uznaje się osobę, które przesłała formularz zgłoszeniowy, otrzymała potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wpłaciła opłatę za kurs.

 
ZAPEWNIAMY:

Część Teoretyczna:

·         zajęcia teoretyczne,

·         kawa, herbata w przerwach,

·         skrypt do zajęć,

 
Część Praktyczna:

W ramach praktyki odbęda się zajęcia w kajakach na przystani OSW ZHP Perkoza na jez. Pluszne oraz spływ kajakowy rzeką Marózką.

·         kajaki dwuosobowe, wiosła, kamizelki asekuracyjne,

·         obsługę spływu (w tym transport kajaków) 
ODPŁATNOŚĆ:

Odpłatność za kurs wynosi 50 zł dla członków ZHP i 70 zł dla osób spoza ZHP.

 
ZALICZENIE KURSU:

Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Organizatorów Spływów Harcerskich otrzymają osoby które:

- uczestniczyły w części teoretycznej i praktycznej

- zaliczyły test wiedzy teoretycznej

- zaliczyły zaliczenia praktyczne przewidziane podczas części praktycznej.

Wróć